Intelektinė nuosavybė - Marger

Dirbdami su įvairiomis Lietuvoje bei kitose šalyse veikiančiomis įmonėmis, nuolat susiduriame su intelektinės nuosavybės klausimais. Mūsų pagrindinis tikslas yra padėti klientams išvengti bet kokių ginčų dėl intelektinės nuosavybės, todėl, be konsultacijų, nuolat teikiame ir priemonių, padėsiančių įgyvendinti šį tikslą, pasiūlymus.

Ilgametė MARGER advokatų patirtis leidžia suteikti efektyvią pagalbą autorių teisių, prekių ženklų, dizaino teisės, domenų vardų ir komercinių paslapčių srityse. Rūpinamės, kad klientams netektų patirti nuostolių dėl nesąžiningos konkurencijos, rengiame sutartis bei kitas priemones, padėsiančias užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, padedame registruoti prekės ženklus, patentus, atstovaujame tyrimų ir plėtros susitarimuose.

Nepaisant to, kad drauge su klientais nuolat taikome įvairias praktikas, apsaugančias intelektinę nuosavybę, deja, to ne visada pakanka. Todėl turėdami įtarimų dėl įvaizdžio ar kūrinių kopijavimo, nesąžiningos prekės ženklų registracijos bei kitų panašių veikų, darome viską, kad jas atskleistume ir apsaugotume mūsų klientus, jų verslą bei autorių teises.

Kilus ginčams dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, autorių teisių pažeidimų, neteisėto naudojimo ar kitų neleistinų veiksmų, atstovaujame savo klientus Valstybiniame patentų biure ir teisme, siekdami, kad būtų priimtas teisingas sprendimas, atlyginti nuostoliai ir patirta turtinė ar neturtinė žala, o mūsų kliento interesai – apginti.

Įmonėms padedame išspręsti visus dėl kompiuterių programinės įrangos kylančius teisinius klausimus, saugome nuo nesąžiningos konkurencijos ar neteisėto paralelinio importo.

Prekių ženklai ir domenai

Klaidinamai panašių prekių ženklų ir domenų registravimas yra itin dažna problema, su kuria susiduria įvairaus dydžio įmonės. Dėl šios priežasties savo klientus visada raginame dar iki įmonės įsteigimo registruoti savo prekės ženklus, taip palengvinant ateityje galimai kilsiančių ginčų sprendimą.

Visgi susidūrus su neteisėtu prekių ženklų registravimu ar jų klastojimu, atstovaujame juos ginčuose, derybose ar teismuose, siekiant išvengti turtinės ar neturtinės žalos. To padaryti nepavykus, siekiame visapusiško žalos atlyginimo bei neteisėtai užregistruotų prekinių ženklų registracijos panaikinimo.

Lietuvos Respublikos teisės aktai konkrečiai nereglamentuoja domenų registravimo. Esant nesąžiningam domeno įregistravimui ar naudojimui, atstovaujame klientus neteisminiuose ir teisminiuose procesuose, idant šis būtų panaikintas ir būtų atstatytos mūsų kliento teisės.

Prieš registruojant domeną ar prekės ženklą, savo klientus konsultuojame visais registracijos klausimais, įvertiname, ar domenas ar prekės ženklas yra tinkamas registruoti, ar nėra panašių jau užregistruotų domenų ar prekių ženklų, dėl kurių vėliau galėtų kilti ginčų. Pasibaigus domeno galiojimui, konsultuojame savo klientus jo pratęsimo klausimais.

Nesąžininga konkurencija ir konfidenciali informacija

Turbūt nerastume organizacijos ar įmonės, kurios viduje nėra konfidencialios informacijos, žinomos darbuotojams, tačiau galinčios pakenkti įmonės veiklai, jei ji taptų prieinama konkurentams. Siekiant išvengti iš to galimai kilsiančios nesąžiningos konkurencijos, savo klientams padedame parengti išsamias konfidencialumo sutartis, numatančias griežtas sankcijas už jų netesybas.

Nepaisant to, kad pareiga saugoti komercines paslaptis yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ji privalo būti aiškiai įvardyta darbuotojui. Kiekvienas darbdavys konfidencialią informaciją nustato pats, dėl to svarbu parengti tinkamą vidaus tvarką, kuri numatytų, kokia informacija įmonės viduje yra laikoma konfidencialia, bei už tokio susitarimo pažeidimą taikomas sankcijas. Darbuotojas, pasirašydamas darbo sutartį su konfidencialumo priedu ar atskirą konfidencialumo sutartį, savo ruožtu įsipareigoja laikytis šių vidaus taisyklių.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad konfidencialumo sutartis galioja ir darbuotojui pakeitus darbo vietą, todėl konfidencialios informacijos atskleidimas pasibaigus darbo sutarčiai taip pat yra laikomas pažeidimu. Darbdavys neturi prievolės papildomai atlyginti už tokios informacijos saugojimą, nebent yra sudaroma nekonkuravimo sutartis. Ji įprastai sudaroma su darbuotojais, turinčiais ypatingų žinių ar gebėjimų, ir apriboja jų teises užimti pareigas ar užsiimti veikla, tiesiogiai konkuruojančia su darbdavio, su kuriuo sudaryta nekonkuravimo sutartis, veikla. Tokia sutartis negali galioti ilgiau nei dvejus metus po darbo sutarties galiojimo pabaigos ir už ją turi būti atlyginama ne mažesniu nei 40 % vidutinio darbuotojo atlyginimo užmokesčiu.

Siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, bene svarbiausiu veiksniu išlieka įmonės kruopščiai parengtos vidaus tvarkos. Savo klientams padedame parengti išsamias taisykles, reikalui esant, galime stebėti jų vykdymą bei atnaujinti pagal pasikeitusią situaciją. Tokia tvarka suteikia ne tik apsaugą, bet ir galimybę paprasčiau gauti žalos atlyginimą, įvykus jos pažeidimams.

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos užima nemažą dalį MARGER intelektinės nuosavybės teisininkų praktikos. Paslaugas teikiame tiek IT kūrėjams, tiek naudotojams – rengiame ir vertiname sutartis, užtikriname teisių apsaugą ir tinkamą naudojimą, rūpinamės technologijų bei su jomis susijusių dokumentų atitiktimi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir, reikalui esant, kitų šalių teisės aktams.

Dėl nuolatinio informacinių technologijų vystymosi, nepaprastai svarbu skirti dėmesį sutartims ir dokumentams, kadangi bet kokie techniniai pakitimai, atsiradę programinėje įrangoje ar kituose IT sprendimuose, privalo ne tik atitikti galiojančius teisės aktus, bet ir atsispindėti sutartyse ar jų prieduose. Šios sutartys turi atitikti tiek teisinius, tiek techninius reikalavimus, dėl to yra nepaprastai svarbi jas sudarančių teisininkų patirtis bei ilgalaikis bendradarbiavimas.

Kitos praktikos sritys

Žiniasklaidos ir reklamos teisė
Daugiau
Transportas
Daugiau
Telekomunikacijos ir informacinių technologijų teisė
Daugiau
Konkurencijos teisė
Daugiau
ES teisė, atstovavimas ES institucijose
Daugiau
Visos praktikos sritys

Susisiekite su mumis

    Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika.