Darbo teisės advokatai

Ilgus metus dirbdami su įvairiomis Lietuvos ir tarptautinėmis įmonėmis, nuolat susiduriame su darbo teise. Įgyta patirtis MARGER advokatams leidžia greitai ir efektyviai spręsti visus su šia sritimi kylančius klausimus: nuo kasdienių konsultacijų, iki atstovavimo įvairiose institucijose užtikrinant klientų interesus, esame pasiruošę savo klientams suteikti visapusišką pagalbą.

Savo klientus nuolat konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, užmokesčio ir kitų mokėjimų, darbo ir poilsio laiko nustatymo. Taip pat dėl kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, drausminių nuobaudų, materialinės atsakomybės taikymo.

Tarp darbuotojo ir darbdavio kilus ginčams, savo klientus atstovaujame tiek Darbo ginčų komisijoje, tiek teismuose ar Valstybinėje darbo inspekcijoje. Be abejo, atstovaudami rengiame ir visus reikalingus procesinius dokumentus. Dažniausiai mūsų praktikoje pasitaikantys ginčai yra susiję su įvairiais mokėjimais, darbo sutarčių nutraukimu bei sąlygų pakeitimu, drausminių nuobaudų skyrimu. Taip pat dalyvaujame ir ginčuose dėl žalos atlyginimo darbuotojui arba darbdaviui.

Savo praktikoje MARGER darbo teisės ekspertai yra konsultavę ir ne vieną profesinę sąjungą. Patariame jų steigimo ir veiklos klausimais, rengiame kolektyvines sutartis. Rūpinamės tinkamu profesinių sąjungų atstovavimu derybose, stebime kolektyvinių sutarčių vykdymą. Rengiant kolektyvines sutartis atstovaujame ir darbdavius, padėdami užtikrinti, kad visi klausimai būtų sureguliuoti efektyviai bei teiktų abipusę naudą.

Darbo teisė: įmonės

Profesionalios teisininkų paslaugos yra reikalingos kiekvienai įmonei pradedant jau nuo jos steigimo. Sėkmingo verslo pradžiai svarbu pasirinkti tinkamą teisinę formą, sureguliuoti santykius su darbuotojais valdant visas rizikas.

Nepaprastai svarbios teisininkų konsultacijos yra ir siekiant apibrėžti darbuotojų elgesį, suformuoti teisingus abipusius lūkesčius bei susiplanuoti išlaidas, nuo kurių priklauso galimybės sėkmingai vystyti verslą. Būtent dėl šių priežasčių savo klientams rengiame vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo užmokesčio ir priedų mokėjimų tvarkas, konfidencialumo, nekonkuravimo, komercinių paslapčių apsaugos, darbo sutartis, pareigines instrukcijas, nuostatas, saugos darbe taisykles.

Prieš rengiant dokumentus, savo klientus išsamiai konsultuojame darbo organizavimo klausimais, dalijamės įgyta patirtimi, kad padėtume klientui pasiekti geriausių įmanomų rezultatų. Tai leidžia priimti efektyviausią sprendimą konkrečioje situacijoje. Nuo darbuotojų priėmimo iki atleidimo, su savo klientais esame kiekviename žingsnyje, o esant didesnių pokyčių poreikiui, pavyzdžiui, įmonių reorganizavimo, siekiame surasti efektyviausią sprendimą.

Kilus ginčams, rengiame visus procesinius dokumentus bei atstovaujame klientus tiek teisminiuose, tiek neteisminiuose procesuose. Esant reikalui, atstovaujame įmones darbe įvykus nelaimingam atsitikimui, siekiame objektyvių jo nutikimo priežasčių nustatymo, išsamaus tyrimo. Vykstant ikiteisminiams tyrimams, ruošiame visus reikalingus dokumentus, atstovaujame vadovus ar kitus atsakingus asmenis dėl su sauga darbe susijusių klausimų.

Tyrimui persikėlus į teismą, siekiame maksimalaus savo klientų interesų užtikrinimo baudžiamojoje byloje, atstovaujame ginčuose dėl žalos atlyginimo.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonei naudingiausia yra su savo pasirinktais advokatais puoselėti ilgalaikį bendradarbiavimą, mat taip bet kokių iškilusių problemų sprendimas yra efektyviausias tiek laiko, tiek kaštų prasme. Dėl šios priežasties itin didžiuojamės, jog tarp MARGER klientų yra daug tokių, kurie su kontora bendradarbiauja ištisus metus. Tokiais atvejais mūsų komanda puikiai žino konkretaus kliento veiklos subtilybes, todėl gali pateikti itin efektyvius teisinius sprendimus.

Darbo teisė: darbuotojai

MARGER advokatų kontoros patirtis darbo teisės srityje yra įvairiapusiška, todėl profesionaliai atstovaujame ne tik darbdavius, bet ir darbuotojus. Bet kuriuo atveju mūsų pagrindiniu tikslu išlieka maksimalus kliento interesų užtikrinimas, nepaisant to, kurioje situacijos pusėje jis yra.

Kaip ir darbdavius, darbuotojus ne tik konsultuojame, bet ir atstovaujame, o jiems dalyvaujant ginčuose ar kituose procesuose, rengiame reikalingus dokumentus. Tarp dažniausiai vykdomų konsultacijų būtų galima įvardinti pagalbą sudarant nekonkuravimo sutartis, užtikrinant, kad darbuotojo interesai nebūtų pažeisti ir jam nekiltų nesklandumų ateityje. Reikalui esant taip pat peržiūrime ir įdarbinimo sutartis, siūlome bei ruošiame korekcijas, kurios geriau atsispindėtų darbuotojo interesus.

Kilus įtarimų, kad buvo pažeistos darbuotojo teisės, atidžiai įsigiliname į situaciją ir, esant pagrindui, inicijuojame ikiteisminį tyrimą arba kliento vardu kreipiamės į teismą. Atstovaujame klientus kilus ginčams dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų nebuvimo, o įvykus nelaimingam atsitikimui rūpinamės, kad būtų atlyginta žala darbuotojui.

MARGER teisininkai taip pat konsultuoja savo klientus ir atleidimo iš darbo, darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo, drausminių nuobaudų paskyrimo klausimais. Atstovaujame savo klientus, jei darbdavys nesilaiko susitarimų dėl darbo laiko ar užmokesčio, kreipiamės į teismą esant neišmokėtai darbo užmokesčio daliai, rengiame tam ieškinius ar kitus reikalingus dokumentus: atsiliepimus, skundus.

Siekiant maksimaliai užtikrinti darbuotojų interesų atstovavimą, konsultuojame steigiant profesines sąjungas. Rengiame kolektyvines sutartis, kurių dėka supaprastinami žalos atlyginimo, darbo laiko, atostogų bei kiti klausimai. Esant reikalui, atstovaujame derybose su darbdaviu, idant būtų pasiektas abipusiai naudingas rezultatas. Pagrindinis kolektyvinės sutarties tikslas yra ne tik užtikrinti teisingumą abiejų pusių atžvilgiu, tačiau ir supaprastinti galimai ateityje kilsiančių ginčų sprendimą. Dėl to tinkamai parengta kolektyvinė sutartis yra naudinga tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, o, klientams pageidaujant, jos vykdymo priežiūrą taip pat gali įgyvendinti MARGER darbo teisės specialistai.

Taip pat turime sukaupę daugybę patirties ne tik klasikiniuose darbo, bet ir valstybės tarnybos santykiuose. MARGER komanda yra sėkmingai atstovavusi ne vien aukštą valstybės tarnautoją dėl neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos, susijusių išmokų priteisimo ir kitų klausimų.

Marger komanda

Haroldas Ivanauskas Haroldas Ivanauskas

Advokatas

Kitos praktikos sritys

Žiniasklaidos ir reklamos teisė
Daugiau
Transportas
Daugiau
Telekomunikacijos ir informacinių technologijų teisė
Daugiau
Konkurencijos teisė
Daugiau
Intelektinė nuosavybė
Daugiau
Visos praktikos sritys

Susisiekite su mumis

    Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika.